Det här är Moja – och så här tänker vi
Mojas grundide är hög kvalitet men inte enbart hög produktkvalitet. Vi vill också ta ett ansvar för hur människor och miljö och samhällen påverkas av vår verksamhet,  ett socialt- och ett miljömässigt ansvar genom hela produktionskedjan. För oss är det ett medvetet val att producera I länder där vuxna människor arbetar för en skälig ersättning I en trygg och hälsomedveten miljö. Det här är några av de krav vi inte tummar på och om det gör våra kläder dyrare så kompenseras det mångfalt av yppersta kvalitet och av glädjen att bära ett starkt och vackert träningsplagg  -  helt utan dåligt samvete.
Det ska vara enkelt och självklart att välja kläder som tillverkats utan att skada vare sig människa eller miljö. Då är det också lättare att göra ett medvetet val.
En hållbar verksamhet är en förutsättning. Vi använder mindre miljöbelastande transporter som t ex båt framför flyg. Transportföretagen vi samarbetar med har i sin tur tydliga miljömål och är samtliga ISO14001-certifierade.

Vi arbetar och stöttar våra leverantörer för en hållbar utveckling, samt följer upp att de uppfyller våra miljökrav. Vår kemikalieguide, uppdateras kontinuerligt. Vi följer utvecklingsarbetet med EU:s kemikalielagstiftning, REACH, och säkerställer att vi uppfyller lagstiftningen för att minska användningen av skadliga kemikalier. Genom att delta i externa forum och nätverk, samarbetar vi med andra företag, myndigheter och olika intresseföreningar för en bättre miljö.

Vill ni veta mer om Mojas hållbarhetsarbete eller vår uppförandekod, ring oss eller kontakta oss på info@mojatennis.com
 Produktkvalitet
Kvalitetsbegreppet för Moja innebär inte bara hög produktkvalitet med de bästa tygerna, skicklig sömnad och hållbara produkter. Kvalitet är också passform och design.
 Vi bakom Moja har kvalitetsbegreppet som norm i allt designarbete. Varje detalj granskas noga. Plaggen testas både under och efter produktion, allt för att säkerställa en perfekt passform och lång hållbarhet.
Om oss